Կաթիլային ոռոգում

Կաթիլային ոռոգում

Կաթիլային ոռոգում

 

Կաթիլային ոռոգման օգնությամբ բույսերը խոնավության օպտիմալ քանակություն են ստանում ողջ վեգետացիոն ժամանակաշրջանի ընթացքում: Դա իր հերթին ապահովում է  արմատների ինտեսիվ շնչառությունը և նպաստում է նրանց ակտիվ զարգացմանը:

Կաթիլային ոռոգումը թույլ է տալիս բանջարաբուծությամբ զբաղվել նույնիսկ այնտեղ, ջրային ռեսուրսների անբավարարության հետ կապված` որտեղ դա անհնար կլիներ:

Շահագործման երաշխիքային ժամկետը 3 տարի է:  Պահպանման և շահագործման կանոնների ճիշտ օգտագործման դեպքում` մինչև 10 տարի:

 

 

Կաթիլային ոռոգման համակարգի մոնտաժում

 

1 հա-ի արժեքը սկսած՝ 1 150 000 – 1 900 000 ՀՀ դրամ: